Familierett

Familierett regulerer blant annet inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler også reglene om forholdet til barna. Eksempler på områder som reguleres av familierett er ektefellers formuesforhold under ekteskapet. I tillegg regulerer familierett også hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barnerett regnes tradisjonelt som en del av familierett.

Trenger du juridisk hjelp i forbindelse med familierett? Samlivsbrudd har ofte betydelige rettslige konsekvenser med hensyn til økonomi og barnefordeling. Vårt advokatkontor arbeider mye med familierett og bistår med juridiske problemer i kjølvannet av samlivsbrudd.

Firmaet arbeider mye med disse fagfeltene og kan veilede og bistå med den ofte kompliserte problematikk som oppstår i kjølvannet av samlivsbrudd.